Identita psychosomatické medicíny

Vážené kolegyně, kolegové, přátelé,

Psychosomatická klinika s.r.o. (Praha) a Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci, Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci (LIRTAPS) ve spolupráci s psychosomatickou sekcí PS ČLS J.E.P. a se Společností psychosomatické medicíny ČLS J.E.P. vás srdečně zvou na 15. konferenci psychosomatické medicíny do Liberce. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Podařilo se nám společnými silami zavést psychosomatickou medicínu do novely vládní Vyhlášky 185/2009 o vzdělávání ve zdravotnictví. Tak začala nová etapa vývoje psychosomatické medicíny v ČR. Naplnili jsme tím legislativní předpoklad existence psychosomatiky, jako medicínského oboru. Vyvstala tím naléhavá potřeba definovat obsah oboru a vymezení jeho hranic. Proto se jeví téma identity psychosomatické medicíny jako aktuální.

Ve dnech 16. – 18. 10. 2014 chceme navázat na tradici celostátních setkání všech zájemců o psychosomatickou problematiku ve zdravotnictví v Liberci.

Program bude jako obyčejně pestrý, rádi bychom si však položili otázky týkající se identity:

  • Na jakých teoretických, filosofických a etických základech stojí psychosomatická medicína, kterou chceme nabízet v rámci našeho zdravotnictví?
  • Jaké metody jsou v rámci psychosomatické péče v medicíně základní, a co už přesahuje rámec takto definované péče?
  • Daří se multidisciplinárním (bio-psycho-sociálně orientovaným) týmům u nás?
  • Jak vyučovat lékaře či mediky psychosociálním dovednostem, které rozšíří jejich převážně biologicky orientované medicínské vzdělání? A z druhé strany, jaké místo mají a měli by mít  kliničtí psychologové v psychosomatické problematice?
  • V čem se liší psychosomatická medicína a klinická psychoterapie? Jak by měly doplňovat a spolupracovat?
  • Jaké jsou zkušenosti se zaváděním psychosomaticky orientované praxe v jednotlivých místech ČR?
  • Mají jednotlivé klinické obory zájem o psychosomatickou problematiku?
  • Jaký výzkum potřebuje psychosomatická medicína?

Na setkání s Vámi se těší

za přípravný výbor konference
MUDr. Vladislav Chvála, předseda